Způsob zpracování osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí a chceme vám poskytnout co nejlepší služby. Níže jsou uvedeny podrobnosti o tom, jaké osobní údaje sbíráme a jak s nimi nakládáme.

  1. Sběr osobních údajů: Sbíráme osobní údaje pouze tehdy, pokud nám je dobrovolně poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo jiného způsobu komunikace na naší webové stránce. V případě, že je neposkytnete, neshromažďujeme žádné osobní údaje v době prohlížení/procházení webové stránky. 

  2. Zpracování osobních údajů: Vaše osobní údaje používáme pouze k účelům, pro které jsou poskytnuty, například k zodpovězení vaší otázky nebo žádosti. Vaše osobní údaje nebudou prodány, pronajaty nebo poskytnuty třetím stranám za účelem marketingu nebo jiného zneužití.

  3. Uchovávání osobních údajů: Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, než jsou potřebné k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, nebo k plnění zákonných povinností.

  4. Ochrana osobních údajů: Dbáme na bezpečnost vašich osobních údajů a používáme opatření k zajištění jejich ochrany před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou nebo poškozením.

  5. Práva subjektů údajů: Máte právo požadovat informace o svých osobních údajích, které máme uloženy, a požadovat jejich opravu nebo výmaz. Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů.

  6. Používání souborů cookies: Na naší webové stránce můžeme používat soubory cookies pro sledování vašeho chování na webu a zlepšení uživatelského zážitku. Můžete si však vybrat, zda soubory cookies povolíte nebo ne.

Toto jsou základní informace o zpracování osobních údajů na naší webové stránce. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo požadavky týkající se vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na e-mail: info@fighton.cz